CVK logo

kantoor voor Administratieve dienstverlening Bel 06 - 30085687

Bent u klaar voor de nieuwe privacywet, de AVG?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De privacywet verscherpt en vergroot privacyrechten. Ook legt het meer nadruk op uw verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Elk bedrijf loopt gewoon risico wanneer persoonsgegevens niet op de juiste wijze verwerkt worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de bevoegdheid om boetes uit te delen. Maar los hiervan loopt u ook het risico om enorme imagoschade op te lopen.
 
Wat houdt de wet in?
Houdt u persoonsgegevens bij van uw medewerkers, klanten of andere relaties dan gaan de regels van de nieuwe privacywet ook voor u gelden. De privacywet zorgt er voor dat de regels voor het omgaan met persoonsgegevens strenger worden. Personen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die zij verstrekken aan bedrijven en aan de overheid. Vanaf 25 mei treedt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking. Vanaf dat moment is deze verordening van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.
Voorkom forse boetes
Als u met persoonsgegevens werkt, krijgt u met deze wet te maken. Voldoet u niet aan de wet, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd om de boetes op te leggen die oplopen tot €20 miljoen of 4% van de jaarlijkse (wereldwijde) omzet. Het zijn overigens niet alleen de écht grote bedrijven die worden gecontroleerd. Na 25 mei kan iedereen een klacht tegen u indienen als u de privacyregels niet naleeft.
Tips: Wat moet u doen?
In elk bedrijf wordt gewerkt met persoonlijke gegevens. Het verzamelen van telefoonnummers, adressen, personeelsinformatie, CV’s, maar ook allerlei persoonlijke informatie van jouw klanten, zorgt ervoor dat je aan de vereisten van de privacywet moet voldoen. De nieuwe privacywet ziet erop toe hóe deze persoonlijke data door u wordt vastgelegd. Maar wat er in jouw bedrijf moet worden geregeld, hangt uiteraard sterk af van het soort gegevens dat je verwerkt.